torstai 8. tammikuuta 2015

Muutoksessa on mahdollisuus


Aloitin Merimieskirkon pääsihteerin tehtävässä vuoden alussa. Missuuna viettää tänä vuonna toimintansa 140-vuotisjuhlaa maailmassa, joka on sekä nopeasti muuttuva että monimutkainen. Maailman nopea muutos luo Merimieskirkolle ja meille siinä työtä tekeville uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Uskon ja luotan siihen, että työmme perustavoite – ihmisen kohtaaminen – kantaa työtämme myös tulevaisuudessa. Hyvä keskinäinen vuorovaikutus koko Merimieskirkossa on muuttuvassa maailmassa yksi keskeinen tekijä työn kehittämiseen ja hyvään työhyvinvointiin. Alkuvuodesta käynnistetään Merimieskirkon strategiatyö, joka linjaa työtämme tulevaisuudessa. Taloustilanteen kuntoon saattaminen tulee olemaan jatkossakin meidän kaikkien yhteinen tehtävä.
Joulukuun hallituksen kokouksessa olleen ennakkotiedon mukaan, viime vuoden toiminta on ollut sekä toiminta- että taloustietojen valossa myönteistä. Tästä suuri kiitos kaikille. Erityisesti haluan kiittää edeltäjääni Sakari Lehmuskalliota, jonka ansiokkaan ja pitkän pääsihteerikauden aikana Merimieskirkon työ on entisestään laajentunut ja monipuolistunut.
Merimieskirkon pääsihteerin tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava. Olen tehtävän aloittanut innostuneella ja luottavaisella mielellä. Tehtävään perehtymiseen tarvitsen teidän kaikkien tukea. Tämän vuoden aikana tulenkin tutustumaan jokaisen kirkon toimintaan sekä tapaamaan kaikki Merimieskirkossa työtä tekevät sekä varmasti lukuisan joukon vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita ja eri sidosryhmien edustajia.
Olen aikaisemmissa tehtävissäni seurakuntapappina, merimiespappina ja diakoniajohtajana sekä nykyisessä tehtävässäni pääsihteerinä kokenut tekeväni merkityksellistä työtä. Toivon, että jokainen Merimieskirkossa työskentelevä ja Merimieskirkon työhön aikaansa antava voi kokea tekevänsä työtä, jolla on merkitystä.

Sisua ja siunausta!


Hannu Suihkonen
pääsihteeri